Budowa mostu na Gadkach , Miasto Jasło uzyskało pozwolenie na budowę

Budowa mostu na Gądkach – Miasto Jasło uzyskało pozwolenie na budowęMiasto Jasło otrzymało pozwolenie na budowę mostu z jednostronnym chodnikiem przez rzekę Wisłokę na osiedlu Gądki. Inwestycja ta poprawi dostępność komunikacyjną osiedla Gądki do centrum miasta i będzie stanowić dodatkową przeprawę przez rzekę nieopodal istniejącej kładki. Prace projektowe dotyczące budowy mostu trwały od października 2016 roku i polegały m.in. na  uzyskaniu koniecznych zezwoleń od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Kompletną dokumentację, na podstawie której Starosta Jasielski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, złożył Burmistrz Miasta Jasła. Decyzja, której potwierdzenie Miasto Jasło otrzymało 8 kwietnia br., ma rygor natychmiastowej wykonalności.  Teraz Miasto Jasło będzie ubiegało się o 50 proc. dofinansowanie kosztów  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. –  Budowa mostu na osiedlu Gądki jest jednym z ważniejszych zadań poprawiających komunikację w naszym mieście. Zdobycie dofinansowania byłoby istotną pomocą w realizacji zadania, ale uważam, że musimy je wykonać nawet jeśli przyjdzie nam to zrobić w oparciu o własne środki – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.Zakres zadania obejmuje m.in. :- budowę odcinka drogi gminnej publicznej klasy D bocznej ul. Gądki, stanowiącej najazdy na projektowany most, pomiędzy ul. Chopina oraz Gądki- budowę skrzyżowań, budowę oraz przebudowę zjazdów publicznych i indywidulanych- budowę mostu z jednostronnym chodnikiem przez rzekę Wisłokę- zabezpieczenie przyczółków mostu poprzez budowę ścianki szczelnej po zewnętrznych stronach koron wałów rzeki Wisłoki wraz z umocnieniem brzegów i skarp rzeki.- zabezpieczenie filarów mostu poprzez budowę umocnień brzegów rzeki Wisłoki- budowę sieci oświetlenia i kanalizacji deszczowej- przebudowę infrastruktury technicznej. Urząd Miasta w Jaśle