Budowa Parkingu w Bieździedzy

BUDOWA PARKINGU PUBLICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI BIEŹDZIEDZA - II ETAPTermin realizacji: 01.06.2016 ÷ 12.08.2016 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Witmar s.c, 38-124 Wiśniowa 247.

 Wartość inwestycji: 166 207,21 zł

 4. Zakres zadania obejmował:

- roboty przygotowawcze i uzupełniające

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm szarej i kolorowej na podbudowie wykonanej w 2009 r. w ramach I etapu budowy parkingu z wyłączeniem dróg dojazdowych, chodników oraz kanalizacji deszczowejRoboty przygotowawcze i uzupełniające:

- rozebranie krawężników drogowych najazdowych  - 21,0 m

- rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych – 25,0 m2

- wymiana krawężników drogowych 15x30 cm na ławie betonowej – 20,0 m

- oczyszczanie pasa wzdłuż krawężników (od strony wewnętrznej parkingu) z ziemi i naleciałości z wywiezieniem urobku – 107,77 m2

- wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem sortowanym gr. 2 cm  z profilowaniem i zagęszczeniem - 60,70 m3 (3035,0 m2)  

- dostarczenie krat żeliwnych ulicznych,  prostokątnych typu ciężkiego, do studni teleskopowej PVC fi 400 – 2 szt

- regulacja pionowa studzienek deszczowych PVC fi 400 teleskopowych oraz wpustów żeliwnych fi 400 teleskopowych – 10 sztNawierzchnia:

- nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm typu HOLLAND na podsypce cementowo-piaskowej – 2787,20 m2

- nawierzchnia parkingu z kostki brukowej kolorowej (grafitowej) gr. 8 cm typu HOLLAND na podsypce cementowo-piaskowej (pasy oddzielające miejsca postojowe, powierzchnie wyłączone z ruchu, oznaczenie miejsc dla inwalidów) – 247,80 m2

 


Podziel się swoją opinią*:
SKOMENTUJ!

214.10.11.2


Wpisz za pomocą cyfr rozwiązanie równania:
trzy dzielone przez trzy =
Twój adres e-mail będzie wykorzystany tylko do powiadomienia Ciebie o nowych wpisach w dyskusji.

KOMENTARZE
Ten wpis nie ma żadnych komentarzy.
Napisz pierwszy/a co o nim myślisz!