Będą wspierali organizacje pozarządowe i działali na rzecz miasta

Będą wspierali organizacje pozarządowe i działali na rzecz miasta  Organizacje pozarządowe będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie 12 osobowej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada będzie działać społecznie, a do jej głównych zadań należy współpraca z organizacjami pozarządowymi.  Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle (MRDPP) ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Do jej zadań należy m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Pełny katalog zadań i kompetencji Rady określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.W najbliższym czasie Rada będzie mocno zaangażowana w przygotowywanie dwóch niezwykle istotnych dla rozwoju miasta dokumentów, powstających w ramach programu „Rozwój Lokalny”, dofinansowanego z Europejskiego Obszaru gospodarczego i budżetu Państwa. - Jestem przekonany, że mogę liczyć na dobrą współpracę z Państwa strony, tak aby wspólnie zmieniać Jasło i służyć jego mieszkańcom – podkreślał podczas spotkania Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.  W skład jasielskiej MRDPP wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych (sześć osób wyłonionych w wyborach), trzech przedstawicieli Rady Miejskiej Jasła oraz trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta Jasła. Pod koniec stycznia w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się pierwsze posiedzenie Rady. Zebrani wybrali ze swojego grona przewodniczącego - Wiesława Hapa, wiceprzewodniczącą - Agnieszkę Sobczyk oraz sekretarza Mateusza Smykę. Skład MRDPP (kadencja 2020-2023): Jarosław Winiarski – przedstawiciel organizacji pozarządowej;Krzysztof Pec – przedstawiciel organizacji pozarządowej;Łukasz Nigborowicz – przedstawiciel organizacji pozarządowej; Małgorzata Więch - Kettele – przedstawiciel organizacji pozarządowej; Krystyna Długosz – przedstawiciel organizacji pozarządowej; Wiesław Hap – przedstawiciel organizacji pozarządowej;Elżbieta Bernal – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła; Agnieszka Sobczyk – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła;Bogusława Wójcik – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła; Jadwiga Gancarz – Żebracka – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła; Patrycja Bimkiewicz – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła; Mateusz Smyka – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła. Liczymy na zaangażowanie mieszkańców w sprawie działalności organizacji pozarządowych. Uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować do Wydziału Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle na adres: wrsis@um.jaslo.pl Urząd Miasta w Jaśle