Przedwojenny Niebylec utrwalony na kadrach filmu

W zasobach online United States Holocaust Memorial Museum można znaleźć bogaty zbiór materiałów związanych z historią Żydów polskich. Szczególne cenne i godne polecenia mieszkańcom powiatu strzyżowskiego są filmy nakręcone w Niebylcu w 1932 r. i 1934 r. Dokumentują one trzy, letnie wizyty amerykańskiej rodziny Ungerów u żydowskich, niebyleckich krewnych. Przez lata teren obecnego powiatu strzyżowskiego stanowił barwny, wielokulturowy obszar zamieszkiwany m.in. przez ludność polską, żydowską, rusińską. Dziś jedynymi śladami po mieszkającej w naszym powiecie ludności żydowskiej i ukraińskiej są synagogi i kirkuty w Czudcu, Niebylcu i Strzyżowie, cerkwie w Bonarówce, Gwoździance, Bliziance, Oparówce oraz nieliczne zdjęcia zachowane w zbiorach najstarszych mieszkańców powiatu.Dlatego szczególnie wartościowe w tym kontekście wydają się filmy zarejestrowane w Niebylcu w 1932 r. i 1934 r. Ich autorem jest piętnastoletni (w 1932 r.) Robert Unger, który wraz z rodzicami Morrisem i Ethel oraz bratem Sy przyjechał do Niebylca, aby odwiedzić swojego dziadka Kalmana Ungera. Przed laty senior rodu Ungerów wysłał swoje dzieci do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia. Jego syn Morris osiągnął w Nowym Yorku sukces w zakresie handlu mrożonkami, dzięki czemu pomógł ojcu wystawić największy dom murowany w Niebylcu. Przeczuwając jednak, że nadchodzą złe czasy, przyjechał do Niebylca, aby namówić ojca do wyjazdu do USA. Niestety ten nie uległ i został w Polsce. Filmiki dokumentujące wizyty amerykańskiej rodziny Ungerów w Niebylcu dostępne są na stronie United States Holocaust Memorial Museum pod adresem: http://www.ushmm.org/online/film/search/result.php?titles=Unger+Family+Collection. Oryginały nagrań w maju 2008 r. podarowała muzeum córka Sy Ungera, prawnuczka Kalmana - Rusty Unger. [zdjęcie  http://kehilalinks.jewishgen.org/Kolbuszowa/Niebylec/Niebylec7.html, oprac. A. Zielińska]