2024-02-27 17:27:54

Jasło | Z urzędu miasta Jasła

27 lutego - Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Ponad sto organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych, spółek non-profit, kościelnych osób prawnych aktywnie działa na terenie Jasła. Dzisiaj, 27 lutego, obchodzą swoje święto.
Jasielskie organizacje działają praktycznie we wszystkich obszarach ze sfery działalności pożytku publicznego. Miasto Jasło wspiera działania organizacji poprzez realizację programów współpracy - w formie rocznej i wieloletniej. Współpraca ma zarówno charakter finansowy (powierzanie i wspieranie zadań publicznych) oraz pozafinansowy (wsparcie merytoryczne i organizacyjne).
Od września 2023 roku Miasto realizuje przedsięwzięcie „Utworzenie Centrum Wspierania Aktywności Organizacji Pozarządowych” w ramach projektu „Jasło – moje miasto mój dom” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.
W ramach przedsięwzięcia jasielskie organizacje mogą liczyć na doradztwo merytoryczne, finansowo – księgowe i podatkowe oraz wsparcie animatora dostosowanego do potrzeb organizacji pozarządowych. Dodatkowo odbyło się już pięć szkoleń w tematyce działalności organizacji – kolejne (ostatnie z cyklu) jest planowane na marzec br. W trakcie powstawania jest serwis internetowy dedykowany organizacjom pozarządowym. Zaplanowano także wyjazdy studyjne do Centrum Obywatelskiego w Krakowie (28 lutego) i rzeszowskiego laboratorium miejskiego UrbanLab (18 marca) Jasielskie organizacje mogą liczyć na wsparcie w postaci nieodpłatnego korzystania z Pracowni Aktywności Społecznych zorganizowanej w Generatorze Nauki GEN przy ul. Bednarskiej 2 w Jaśle.
Z okazji Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych, składamy wszystkim organizacjom serdeczne podziękowania za wkład wnoszony w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Życzymy, by energia i wiara w moc wspólnego działania towarzyszyła Państwu każdego dnia.
Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach. Każdego roku Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych świętowany jest w blisko 90 krajach.
Urząd Miasta w Jaśle


nowsza
starsza

Więcej z Jasła

Więcej z działu Z urzędu miasta Jasła


2024-04-22 16:28:01

Włącz się w proces rewitalizacji - weź udział w konsultacjach społecznych

Włącz się w proces rewitalizacji - weź udział w konsultacjach społecznych

Rozpoczynamy zbieranie uwag w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Jasła. Konsultacje prowadzone są w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2024- 2030 i będą trwać do 27 maja. Każdy ...

2024-04-21 13:34:47

XXII Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej - Skołyszyn 2024

XXII Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej - Skołyszyn 2024

19 kwietnia 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji Konkursu Grafiki Komputerowej. Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn Paweł Gutkowski oraz Dyrektor GOKiCz w Skołyszynie Marta Gąsiorowska wręczyli laureatom ...

2024-04-21 13:25:23

Kreatywne pomysły młodych jaślan nagrodzone

Kreatywne pomysły młodych jaślan nagrodzone

Zakończyła się druga edycja Giełdy Genialnych Pomysłów dla Jasła – konkursu organizowanego przez Miasto Jasło. Przez kilka miesięcy nad swoimi projektami badawczymi pracowało 21 zespołów badawczych złożonych z młodych jaślan. - Zawsze jestem pod wielkim wrażeniem ...

Twórczość czytelników: Fotografia
2024-04-15 21:46:02

Mażoretki z JDK wśród najlepszych

Mażoretki z JDK wśród najlepszych

Tancerki z Jasielskiego Domu Kultury znowu triumfują. Tym razem w I Otwartym Pucharze Polski Mażoretek. Impreza odbyła się 13 kwietnia br. w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rzeszowie. Organizatorami wydarzenia były: Stowarzyszenie Rozwoju Artystycznego ...

Twórczość czytelników: Poezja
2024-04-13 04:16:48

Niezwykły świat w dwóch pokojach

Niezwykły świat w dwóch pokojach

Pełna ekspresji, pasji, emocji, oczywistości, ale też czasem i niedomówień. Tak w skrócie można opisać wystawę prac Pauliny i Macieja Gryglaszewskich, którą od czwartku (11 kwietnia br.) można podziwiać w Galerii Jasielskiego Domu Kultury. Już od ...